سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

اخبار > بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان و مدیرعامل محترم بنیاد علوی و هیئت همراه از پروژه های بیمارستان طالقانی آبادان و بیمارستان کودکان ابوذر اهواز

بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان و مدیرعامل محترم بنیاد علوی و هیئت همراه از پروژه های بیمارستان طالقانی آبادان و بیمارستان کودکان ابوذر اهواز

۱۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان و مدیرعامل محترم بنیاد علوی و هیئت همراه از پروژه های بیمارستان طالقانی آبادان و بیمارستان کودکان ابوذر اهواز مورخ 1396/4/7.

بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سعیدی کیا و مدیرعامل محترم بنیاد علوی جناب آقای مهندس برزگری و هیئت همراه از پروژه های بیمارستان 242 تختخوابی طالقانی آبادان و بیمارستان 237 تختخوابی کودکان ابوذر اهواز مورخ 1396/4/7.

گالری اخبار