یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

هیئت مدیره و مدیران

هیئت مدیره

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
جاوید علیزاده
سابقه: ۲۲ سال
رشته تحصیلی: عمران -عمران (لیسانس) و مدیریت عالی اجرایی(کارشناسی ارشد)
سمت ها: مدیر عامل شرکت اسکان ایران از 1396/1/1 تا کنون. 2- مدیر کل طرح های ملی مناطق 1 و 2 تهران از 1385/1/1 تا 1396/1/1 . 3- مسئول حراست اداره کل راه و شهرسازی ارومیه از تاریخ 1380/1/1 تا 1385/1/1. 4- رئیس اداری و ترابری شهرستان قشم (هرمزگان) از 1378/07/28 تا 1379/12/28
رئیس هیئت مدیره
محمود رشیدی اقدم
سابقه: ۲۱ سال
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت راهبردی- کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی - حسابداری(کارشناسی)
سمت ها: حسابرس خزانه - حسابدار تمرکز و تلفیق حساب ها - حسابرس مسئول نظارت بر اجرای بودجه - بازرس ویژه نظارت بر ذیحساب ها وزارت اقتصاد و دارایی - مشاور و معاون وزیر راه و شهرسازی - ذیحساب و مدیرکل امور مالی دستگاه های اجرایی مختلف از جمله: وزارت را و شهرسازی ، معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، سازمان توسعه و تجارت ایران و ....
عضو هیئت مدیره
مصطفی فلاح پور
سابقه: ۱۵ سال
رشته تحصیلی: حسابداری(کارشناسی ارشد)
سمت ها: 15 سال خدمت در بنیاد مستضعفان انقاب اسلامی در حوزه مالی ، مجامع و مالکیت سهام -- عضو هیئت مدیره شرکت هتل کوثر تهران (2 سال) -- عضو هیئت مدیره شرکت اسکان ایران (3 سال)

واحد های اداری

بالای صفحه
واحد تعداد(دیپلم) تعداد(فوق دیپلم) تعداد(لیسانس) تعداد(فوق لیسانس)
ستادی و عملیاتی ۲۸ ۴ ۴۰ ۶